Alla anställda med individuell lön i Citymail har fått en lönehöjning för 2004 utbetald – men eftersom Seko inte är överens med företaget och Almega om hur lönehöjningen ska beräknas har lönehöjningarna inte blivit så stora som de borde enligt Sekos tolkning.
Seko är också kritiska till det godtyckliga betygssystem som arbetsgivaren använder som grund för i-löneförhandlingarna.
Parterna blev inte överens vid de centrala förhandlingar. Seko överväger nu hur man ska gå vidare med tvisten.
De lokala förhandlingarna om 2005 års i-löner har i kväll avbrutits i oenighet.