Arbetet med tunneln genom Hallandsåsen är redan i gång i liten skala. I april beräknas arbetet vara i full drift. Det berättar Tony Wernersson, ombudsman på Seko och regionalt skyddsombud.
– Det är väldigt positivt bland gubbarna, säger Wernersson. Man har väntat på att få komma i gång. Det har varit jobbigt med osäkerheten. Många har också tyckt det varit jobbigt med den negativa bild som getts i media. Men nu är alla fyllda med tillförsikt.
När verksamheten är i full gång kommer cirka 100 personer att vara sysselsatta. Arbetet kommer att pågå nästan dygnet runt. Hela projektet ska vara klart för järnvägstrafik 2012. Då kommer det att ha kostat 7,4 miljarder kronor.