– Det är ett tråkigt besked, även om det inte var helt oväntat. Delphin har varit till salu ett år nu, men många hade nog hoppats på att vi skulle få ett ersättningsfartyg, konstaterar klubbordförande Jonas Forslind.
Trafiken med katamaranen har visat förlust ända sedan starten 1996. En av orsakerna är de höga oljepriserna som slår kraftigt mot den bränsleslukande höghastighetsfärjan. Oljepriset passerade nyligen den magiska 50-dollargränsen per fat. 1996 låg oljepriset på knappt en tredjedel av det priset.
Eftersom katamaranen legat i ett eget bolag, TT-Line Highspeed avskilt från rederiets övriga fartyg, hamnar personalen i en egen las-lista.
– Jag är ganska övertygad om att de som vill och kan jobba i TT-Lines övriga fartyg kan få vikariatstjänster där. Rederiet har redan sagt att de ska ta hand om så många som möjligt och vi kommer att kräva att de som nu sägs upp ska ha företräde till vikariat och fasta tjänster i vanliga TT-Line.
Katamaranen Delphin kommer att gå i trafik säsongen ut, till den 18 december. Därefter har flertalet ombordanställda redan tjänat in till ledighet under det ordinarie vinteruppehållet i januari-februari.