SEKO framförde krav på att företaget ska garantera en god personalpolitik, bibehållna värden i kollektivavtalen och en fortsatt trafik under svensk flagg. Eventuella skadeståndskrav kommer att preciseras i samband med förhandlingarna.