När Flextronics tog över delar av Telias verksamhet skrevs ett övergångsavtal som reglerade personalens förmåner. Avtalet innebar bland annat att semestervillkor och möjligheten att gå i pension vid 60 års ålder som fanns vid Telia följde med över till det nya bolaget.
I samband med att Flextronics i somras sålde verksamheten och Relacom bildades så sa man upp alla avtal.
I förhandlingarna som följt har Seko krävt ekonomisk kompensation för de förlorade förmånerna men hittills har det gått trögt.
Företaget har sagt sig vara villigt att kompensera de förlorade semesterdagarna och den slopade arbetstidsförkortningen men säger nej till att ersätta den höjda pensionsåldern.