Det var i torsdags som fyra vårdare drabbades av illamående, yrsel och hjärtklappning – en av dem så illa att han uppsökte sjukhus. De preliminära proverna visade på att han fått i sig amfetamin.
Under fredagen begärde därför de övriga tre vårdarna att få göra drogtester, som gav positiva utslag. Proverna är nu sända till Rättsmedicinalverket för analys.
– Det är en fruktansvärd händelse. En hemsk kränkning, främst för de som blev drabbade, men många andra vårdare har tagit väldigt illa vid sig också, säger Hans Falde som är klubbordförande på Tidaholmsanstalten.
Händelsen utreds nu både inom kriminalvården och av polisen.
På Tidaholmsanstalten ser man över rutinerna. I personalrummet förvaras saker som internerna inte får förfoga över fritt; som till exempel socker och saft som kan användas vid mäskframställning.
– Vi har gjort en avgränsning i rummet, som de intagna inte får passera. I övrigt avvaktar vi utredningen för att se vilka åtgärder som ska vidtas för att det här inte ska upprepas.