Det var sammanlagt 65 personer som tvingades sluta när svenska Orientexpressen förlorade serveringen ombord på Norrlandstågen. Sträckorna det gäller är Göteborg-Luleå, Stockholm-Luleå och Luleå-Narvik.
Av personalen från Orientexpressen kommer nu mellan 30 och 35 personer att få ny anställning hos Trafficare.
Eventuellt kommer ytterligare några personer att gå över om Trafficare kan överta den köksverksamhet som Orientexpressen bedrivit i Boden.
– Det blir frågan om ett verksamhetsövertagande när vi tar över verksamheten, säger Jan Gustavsson, VD på Trafficare AB.