Vid Saab underwater system i Motala har beskedet ställt allt på huvudet.
– Situationen är oerhört bekymmersam för oss och vi måste få besked under de närmaste veckorna, säger vd Lars Tossman.
TMS-projektet var en beställning från försvarsmakten och tänkt att ersätta den lätta torped som marinen har idag.
Som namnet antyder ska den nya torpeden ha en mängd olika funktioner. Förutom att fungera som en traditionell torped ska den också kunna användas som en obemannad ”spionfarkost”.
Som sådan kan den exempelvis sändas in i en hamn och skanna av bottnen eller undersöka skrovet på fartyg för att sedan återvända och lämna den information den samlat.
– Det finns inga bra skydd sjövägen. Skulle en terroristgrupp lyckas placera en bomb på ett känsligt ställe i exempelvis Göteborgs hamn så stannar svensk industri inom några dagar. Med TMS är det möjligt att bekämpa den typen av angrepp, säger Lars Tossman.

– I Sverige, med vår kust med grunda vatten och kobbar och skär, har vi utvecklat en teknik för att få torpederna att kunna ta sig fram till målet, säger han.
Men om politikerna nu bestämmer sig för att det inte ska bli någon ny svensk torped så försvinner snabbt det kunnandet.
– Vi har redan märkt att en del av våra ingenjörer börjat se sig om efter andra jobb, säger Tossman.
Om den inhemska kunskapen försvinner kan det i sin tur få återverkningar på den nya torpeden, torped 62, som Saab just slutlevererat till Försvarets materielverk (FMV).
– I värsta fall kan det bli så att den bara är operativ under ett par år. Sedan får man skrota hela systemet – för att det inte finns någon som kan underhålla det – och köpa nytt utomlands. Det blir en dyr historia för skattebetalarna, säger Tossman.

Rolf Eriksson är Sekoklubbens ordförande och han är lika oroad som företagets vd.
– Det här kunde jag aldrig drömma om. Det är ju försvarsmakten som sagt att man behöver TMS, och i försvarspropositionen 2006 stod det att den skulle anskaffas. Nu låg vi i slutförhandlingar med FMV och räknade med att beställningen skulle läggas nu i november. Och så säger man plötsligt stopp. Det är ingen ansvarsfull omställning, säger han.
De senaste åren har varit tuffa för personalen på Saab underwater system, eller torpedverkstaden, som den kallades förr.
– Vi har haft personalminskningar i flera omgångar under de senaste 15 åren, säger Rolf Eriksson.
Under glansperioden arbetade 360 personer med torpedtillverkningen. Idag är man 170 anställda varav ett trettiotal Sekomedlemmar.