Det var i april ifjol som det svensk-finska företaget bjöd in två hundra gäster till en föreställning av musikalen ”Mamma Mia” i Stockholm. Inbjudningarna gick ut till chefer inom den offentliga sektorn och omfattade även deras respektive.
Teliasonera hävdar i en kommentar att företaget bara har följt den praxis för representation som finns i näringslivet.