– Lagen säger att alla arbetstagare ska omfattas av lönekartläggningen. En