Verksamheten är komplicerad då en teleräkning är baserad på en mängd olika uppgifter. Det kan exempelvis vara olika rabatter, när på dygnet man har ringt eller vilka olika nät som samtalet kopplats över.
När verksamheten i Riga är fullt utbyggd om tre till fyra år ska den kunna hantera 10-tals miljoner kunder från hela Europa.
I Sverige arbetar idag cirka 70 personer med motsvarande verksamhet.