– Vi var över med 20 man förra året och gjorde tillsyn på Gotland. Nu är det dags för årsöversynen som ska göras oavsett om båten är i Sverige eller USA, berättar Jörgen Olsson, projektledare vid Karlskronavarvet.
Gruppen som ska utföra underhållet åker den 6 maj och är borta i sex veckor.
Ubåten Gotland läggs då på varv vid den amerikanska marinens bas i San Diego.
Det brittiskbaserade företaget BAE, som är ett av världens största vapenmaterielföretag, är kontrakterat för att ansvara för logistiken i samband med underhållet av Gotland medan Kockums sköter den tekniska delen.
Skälet till att den svenska ubåten finns i USA är att den amerikanska försvarsmakten vill öva sin förmåga att upptäcka små, tysta ubåtar i kustnära vatten. Hittills har det amerikanska försvaret haft stora svårigheter att hitta den svenska ubåten.