Mannen, som var 54 år och svensk medborgare, hade av okänd anledning gått ner i lastrummet efter att fartyget kommit till kaj. Han påträffades där livlös av den övriga besättningen efter att fartyget påbörjat lossningen av sin last av flis.
Besättningen gick ner i lastrummet utrustade med skyddsmasker och hämtade upp mannen. Trots att de omedelbart påbörjade återupplivningsförsök i väntan på ambulans gick hans liv inte att rädda. På sjukhuset kunde man bara konstatera att mannen avlidit.
Olyckan utreds nu av polisen i Skelleftehamn. Olyckan kommer också att utredas av Sjöfartsverkets utredningsenhet.