– Det är ett rent arbetsgivarbeslut. Ledningen säger att det handlar om att hålla lönsamheten uppe för att hålla budgeten i balans. Övertalighetsförhandlingarna startar nästa vecka, säger Margareta Rosén i Sekos företagsfack i Svensk Kassaservice.
Stängningarna är en konsekvens av att politikernas besked om framtiden för Svensk Kassaservice dröjer. Ingen vet när regeringen ska lägga det förslag till riksdagen som branschen väntat på sedan våren förra året.
Under tiden fortsätter antalet transaktioner att minska. Något som späddes på av att Svensk Kassaservice tidigare i år gick miste om affären med årets skatteutbetalningar, värd åtta miljoner. Inte heller har företagets lyckats nå ut med information om att man numera tar hand om både plusgiro och bankgiro till samma kostnad.
Samtidigt räknar Svensk Kassaservice med att göra ett bra resultat i år.
– Enligt företagets prognos kommer Svensk Kassaservice att göra ett plus på cirka 200 miljoner i rörelseresultat i år, efter de rationaliseringar som gjordes under 2003 och 2004. Då stängdes cirka 200 kontor. Personalen gör ett jättebra jobb, samtidigt som vi går sotdöden till mötes, säger Margareta Rosén.
De kontor som ska stängas ligger jämnt fördelade över hela landet, såväl i storstad som i glesbygd.
Efter att den nya vågen av stängningar är klar kommer Svensk Kassaservice att ha kvar cirka 470 kontor i egen regi och omkring 1.300 anställda.