Så sent som i december förberedde regeringen en proposition om framtiden för Svensk Kassaservice. Den byggde enligt uppgifter till Sekomagasinet på att Svensk Kassaservice skulle läggas ner den 1 juli 2007 och att den rikstäckande betaltjänsten istället skulle upphandlas. Allt enligt det förslag som postutredaren Susanne Lindh lämnade till regeringen i maj 2004.
I januari i år meddelade Ulrika Messing att den aviserade propositionen om Svensk Kassaservice hade skjutits upp på obestämd tid. Hon sa då att orsaken var att regeringen ännu inte var på det klara med hur den nya organisationen för betaltjänster skulle se ut. Problemet var omfattningen av den upphandling som skulle ligga till grund för förslaget, en upphandling som skulle omfatta cirka 200 av landets kommuner.
Nu kommer alltså Ulrika Messing med ett nytt besked: Svensk Kassaservice ska inte läggas ner.
Istället kommer Post- och Telestyrelsen, PTS, på torsdag att få ett uppdrag att se över vad som är en rimlig nivå på Svensk Kassaservices kontorsnät för att man ska kunna leva upp till löftet om en riksomfattande betaltjänst. PTS ska också se över och definiera behovet av betaltjänster.
Under de senaste åren har Posten, som vill slippa det lagstadgade huvudansvaret för de rikstäckande betaltjänsterna, lagt ner ett stort antal kontor för dotterbolaget Svensk Kassaservice. Bara under 2005 lades cirka 100 kontor ner.