– Långa avtal i försvarets materielplanering försvårar försvarsomställningen.
Totalt köper försvaret materiel för cirka 20 miljarder kronor per år, varav drygt 13 miljarder är nyanskaffningar. Riksrevisionens granskning visar att försvarets materielplanering är intecknad av lagda och planerade beställningar fram till 2007–08.
En del av avtalen har omförhandlats. Det gäller exempelvis köpet av sex fartygskorvetter med namnet Visby. Efter förhandlingar blev det istället fem fartyg.
– Men man betalar för sex korvetter.
Riksrevisionen pekar också på att politikerna har ett för dåligt inflytande över materielbeställningarna. Dessa ligger istället ofta på tjänstemän samtidigt som det är vanligt med personalunioner gentemot försvarsindustrin. Därför vill Riksrevisionen att regeringen skapar etiska regler för relationerna mellan de berörda myndigheterna och försvarsindustrin.