Olyckan inträffade i Namntallstunneln mellan Örnsköldsvik och Sollefteå. Mannen bröt lårbenet och vårdas nu på Umeå universitetssjukhus.
– Vi utreder olyckan och vet ännu inte vad som orsakade den, säger projektchef Anders Bergman.
Den skadade mannen arbetade med att förstärka tunneltaket med sprutbetong. Han hade precis avslutat arbetet när betongkakan i taket lossade, föll fem meter och träffade honom.