– Vi har haft lokala förhandlingar som slutade i oenighet. Nu har arbetsgivaren sagt att de ska begära centrala förhandlingar. Vi hävdar fortfarande att det är för många oklarheter i den ekonomiska delen, säger Peter Skoglund som är ombudsman på Seko sjöfolk.
– Bolaget är i en ytterst allvarlig ekonomisk situation och har haft problem med ekonomin i två år. Om inga nya pengar kommer fram kommer rederiet att gå i konkurs. I det läget kan vi inte acceptera att man säger upp folk. Det är ingen lösning på problemet.
De fyra tjänster som varslas finns i kiosk och servering. Arbetsgivaren har för avsikt att minska servicenivån på vissa turer.
De två färjorna i Sundsbussarna är svenskflaggade, men ägs i det norska moderbolaget Moltzaus Tankrederi AS. Färjetrafiken ligger i ett danskt dotterbolag; Sundsbusserne AS, medan personalen är anställd i ett svenskt dotterbolag, Moltzaus Tankrederi AB.