Provkörningarna med en norsk snabbåt i Göteborgs skärgård år 2005 gav mersmak, både bland ombordpersonal och passagerare. Nu är tiden mogen att köpa egna snabbåtar.
Styrsöbolaget ska nu förbereda en beställning av två båtar för leverans vid årsskiftet 2008-2009. Båtarna byggs som katamaraner i kolfiber och ska kunna ta 160-180 passagerare. Hastigheten blir upp till 30 knop, vilket motsvarar ca 50 km i timmen. Det innebär att restiderna halveras från Vrångö. Båtarna beräknas tas i trafik under våren 2009.
De nya båtarna, som byggs för att passa i Göteborgs skärgårdstrafik, kommer att kosta cirka 35 miljoner styck. Därför har Veolia, som äger Styrsöbolaget, kommit överens med Västtrafik att om Styrsöbolaget inte får fortsätta efter nästa upphandling ska den vinnande entreprenören ta över båtarna till ett på förhand fastställt pris.
Styrsöbolaget har avtal att köra trafiken fram till år 2010, med möjlighet att förlänga avtalet i ytterligare tre år.