Överenskommelsen innebär en snabbare start på bygget av:
• Citybanan i Stockholm, som beräknas komma igång så snart den fysiska planeringen är klar hösten 2005.
• Utbyggnaden av olycksdrabbade E6:an i Bohuslän; beräknad byggstart 2004.
• Utbyggnad av riksväg 40 från Borås till Jönköping.
• Utbyggnad av E20 över Skaraslätten.
• Utbyggnad av riksväg 44 mellan Uddevalla och Trollhättan.
• Dubbelspår på järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan.
• Satsning på godstrafik på järnväg Motala – Mjölby samt Hallsberg – Degerön.
De slutgiltiga besluten fattas av regeringen under våren. I samband med det ska man utreda frågan om att avgiftsfinansiera vissa vägsträckor.