Idag har Arbetsmiljöinspektionen lagt ett förbud mot att förvara intagna på Kronobergshäktet i utrymmen som inte har den säkerhetsnivå som gäller för ordinarie celler efter den sista mars.
Att placera intagna i utrymmen som inte är avsedda eller inredda för ändamålet är oacceptabelt från hot- och våldsynpunkt”, skriver arbetsmiljöinspektionen i sitt beslut.
Förbudet lades efter att inspektionen konstaterat att häktesledningen inte levde upp till det beslut de själva tagit att efter den 25 mars inte utnyttja den sortens utrymmen för intagna.
– Formellt gäller förbudet Kronobergshäktet, men vi förutsätter att det sprider sig till övriga häkten i landet, säger arbetsmiljöinspektör Ulf Brottman.
Han har också sänt en kopia på förbudet till Arbetsmiljöinspektionen i Linköping, som har samordningsansvar för hela landet för Kriminalvårdsstyrelsen.
När det gäller frågan om dubbelbeläggning, som också var uppe vid inspektionerna på Kronobergshäktet i mars, har Kriminalvårdsstyrelsen beviljats förlängd svarstid.”