Det är så många som 81 procent av landets anställda som tycker att skillnaderna i lön mellan olika yrkesgrupper är för stora. Det visar en rapport från LO om löner, lönesättning och löneskillnader. 86 procent tycker också att skillnaden mellan kvinnors och mäns löner är för stor. 2005 var medellönen för kvinnor 21.400 och för män 25.900. Trots att kvinnor i LO-yrken har de allra lägsta lönerna är det färre LO-medlemmar än TCO- och SACO-medlemmar som tycker att kvinnor har för låg lön.
71 procent av LO-medlemmarna tycker att de som tjänar mer solidariskt bör stödja låginkomsttagare.
Erland Olausson som är avtalssekreterare på LO, tycker att rapporten visar att de krav på jämställdhetspott och höjda lägstalöner som LO-förbunden enats kring har stöd hos medlemmarna.
Ändå är det så många som nästan en fjärdedel, 22 procent, av LO-medlemmarna som tycker att varje yrkesgrupp ska försöka nå bästa resultat för den egna gruppen.
Fotnot: Drygt 8.000 löntagare har intervjuats.