Näringsminister Tomas Östros vill utreda de statliga bolagens medlemskap i svenskt Näringsliv. Bakgrunden är att Svenskt Näringslivs ändrat inriktning och blivit en opinionsorganisation.
När Östros träffade konstitutionsutskottet i tisdags uppgav han att han är tveksam till om statliga bolag ska stödja en organisation som driver opinion för högeralliansens politik.
– Det är inte första gången Östros är ute i det här ärendet och vi avvaktar med alla kommentarer tills vi ser direktiven till utredningen, säger Lars Jilmstad, presschef på Svenskt Näringsliv.
Organisationen offentliggör inte hur mycket respektive bolag betalar i medlemsavgift men Lars Jilmstad uppger att det skulle vara ett betydande ekonomiskt bortfall om de statliga bolagen lämnade svenskt Näringsliv.
– Det är ju stora företag, så det är klart att det skulle märkas.