Idag finns en statlig lönegaranti som träder i kraft då ett företag gått i konkurs. Regeringen vill nu skapa en lönegaranti som ger de anställda samma rätt till ersättning vid företagsrekonstruktioner, utan att företaget ska behöva gå i konkurs.
Dagens lönegaranti ger rätt till lön under uppsägningstiden, dock max sex månader, under förutsättning att man söker nytt arbete under tiden. Lönegarantin kan ge max 157.600 kronor under 2005.