Det säger Seko-ordförande Janne Rudén som även säger nej till ett annat krav från arbetsgivarverket om att avtalet ska vara sifferlöst när det gäller löneökningar.
– Sådant är vi definitivt motståndare till. Det är konstigt att man kommer dragande med sådant nu när regeringen gått ut och sagt att staten ska vara en förebild på arbetsmarknaden. Med det här försöker man skjuta hela avtalssystemet i sank. Det här är mer korkat än vanligt och slår till och med det mesta som hörs från de privata arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv, säger Janne Rudén.
De arbetsgivare som omfattas av arbetsgivarverkets avtalskrav är bland andra Försvaret, Banverket, Vägverket, Luftfartsverket och Kriminalvården.