– Det är bra att man ställer krav på en viss investeringstakt i näten. Det har vi saknat, investeringsbehovet är enormt idag. Men höjda avbrottsersättningar kan slå fullständigt galet och är ett bevis på att man ger fullständigt fan i de som jobbar i branschen. Det kan innebära att våra medlemmar beordras ut att arbeta i mycket farliga situationer.
Det säger Sekos ordförande Janne Rudén.
Han tror dock att bolagen kommer att få problem med att hinna med att leva upp till regeringens nya krav på att de ska kunna garantera driftssäkra elnät till 2011.
– Det finns helt enkelt inte tillräckligt med personal idag. Det krävs stora rekryteringar vilket är svårt eftersom de stora bolagen, Vattenfall och Sydkraft, har lagt ner sina egna utbildningar av elmontörer.
– Höjd avbrottsersättning är lite panikartat och kan få helt fel effekter. Det kunderna vill ha är driftssäkerhet.
Janne Rudén skulle hellre se att staten använder den nya möjligheten att tvångsförvalta ett elnät.
– Staten har fortfarande inte utnyttjat möjligheten man haft sedan årsskiftet att gå in med tvångsförvaltning om man kan konstatera många avbrott på grund av bristande underhåll. När ska man använda den möjligheten om den inte var tillämpbar på det som hände i början av året?
Han ser den politiska överenskommelsen om gröna elcertifikat, driftsäkerhet och avbrottsförsäkring som ett bevis på att elmarknaden inte var mogen för avregleringen när den genomfördes.
– Elmarknaden är fortfarande inte mogen för avreglering. Man tvingas plåstra och reglera sånt som bolagen borde klara själva.