För att förbättra konkurrenskraften för framtiden avser Teliasonera att dra igång ett besparingsprogram i företaget som i huvudsak drabbar den svenska delen.
Företaget skriver i sin kommuniké att ”Förändringarna i Sverige förväntas bli väsentligt större än i Finland.”
Av de upp till 6 miljarder kronor som ska sparas ska 5 miljarder bort i Sverige.
Det är inom en mängd områden som företaget vill minska kostnaderna. Bland annat gäller det stabsfunktioner, nät, produktion, marknadsföring, försäljning, produktionsledning och utveckling.
De fackliga organisationerna i Sverige tecknade nyligen ett omställningsavtal med Teliasonera som innebär att runt en miljard kronor avsätts för omställningen av personal.
Hur många människor som berörs finns inga säkra uppgifter om men uppskattningsvis rör det sig om mellan 1.000 och 2.000 personer.