Sodexo anser att deras kontrakt är en helt ny affär, med nya arbetssätt och verksamhet på nya orter nya orter. Därför ska personal inte följa med.

Sekos klubbordförande på ISS i Göteborg, Andreas Rosén, anser dock att Sodexo borde tagit över personalen.

-Tyvärr har inte Seko velat driva den frågan. Efter att förbundet förlorade i Arbetsdomstolen 2014 i ett liknande fall, då SJ tog över tågstädning från ISS Trafficare, har Seko tappat intresset, säger han.

Trots att, som Andreas Rosén ser det, fler kriterier är uppfyllda i det här fallet, jämfört med det ärende som Seko förlorade i AD. Verksamhetsövergång (Las 6b)) bygger på att flera krav, så kallade kriterier, ska vara uppfyllda.

-Domen i AD har gjort att man inte känner sig trygg i någon upphandling, då det verkar

vara fritt fram för företag att skita i att ta över personal trots att de har lång erfarenhet.

Andreas Rosen säger att hans känsla är att arbetsgivarna kan göra ”va´ fan som helst”.

Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson säger att förbundet alltid driver verksamhetsövergång i förhandlingar med arbetsgivaren. Men om man finner att det inte är möjligt att bli överens med arbetsgivaren är det svårt att gå vidare eftersom facket förlorat viktiga fall i AD. Exempelvis det som Andreas Rosén hänvisar till.

Enligt Valle Karlsson beror det här på att lagstiftningen inte fungerar. Seko vill i första hand se en skärpning av reglerna om övergång av verksamhet i lagen om anställningsskydd.

Om det inte går via lagstiftning, kan förbundet tänka sig att försöka kollektivavtalsvägen.

-Man kan tänka sig att anställda som rör sig inom samma avtalsområde får behålla villkor och anställning när de byter arbetsgivare, i alla fall till dess nästa centrala avtal är tecknat.

Om reglerna om verksamhetsövergång återupprättades skulle även de ökade problemen med okynnesvarsel lösas, tror Valle Karlsson.

-Osäkerheten om det blir en verksamhetsövergång eller inte gör nu att den gamla arbetsgivaren är rädd att stå med folk som de inte har jobb för. Om det blir tydligt att det är övergång som gäller, blir det inget problem. Då tar den nya entreprenören över personalen, som kommer till sin nya arbetsgivare med arbete, säger han.

-Om den nya arbetsgivaren har arbetsbrist är det sist in, först ut som gäller.