Sammanlagt är det drygt etthundra personer från pendeltågen och tunnelbanan som byter arbetsgivare.
Övergången från Citypendeln sker 18 juni och från Connex 1 juli.
Övergångsavtalet innebär att de flesta Connexanställda får bättre villkor jämfört med idag medan anställda vid Citypendeln får utökade arbetstider utan motsvarande löneökning. Däremot har man fått bättre semestervillkor, fler fridagar, högre OB och bättre ersättning vid sjukdom.
Personal från Connex med rätt att gå i pension vid 63 års ålder får behålla rätten då SL:s
styrelse sagt ja till att skjuta till mer pengar. Det rör sig om cirka 40 personer som berörs till en kostnad av cirka en halv miljon per person.