I hela världen finns bara ett fåtal klaffbroar med liknande konstruktion. Bron som nyligen har renoverats togs bruk 1918 och har ritats av en av den tidens stora ingenjörer, Joseph B Strauss.