Beslutet kommer att få förödande konsekvenser för arbetslivsforskningen och kommer också att innebära att anslagen till funktionsutbildningarna för skyddsombud och bolagsstyrelseutbildningar försvinner.