– Vi har gått ut med preliminära besked till de entreprenörer som lagt anbud för 2010 och 2011, säger Skanovas vd Anna Philipson.
Eftersom upphandlingen fortfarande pågår vill hon inte vilka de andra anbudsgivarna är eller vilket företag som tar över de uppdrag som Relacom ser ut att förlora.
– Relacoms varsel är en reaktion på det besked företaget fått av oss. Men Relacom kommer även i fortsättningen att ha kvar uppdrag för Skanova, säger Anna Philipson.
Upphandlingen omfattar i stort sett samma volymer som tidigare.
Hjalmar Brage, informatör på Relacom, bekräftar att 700 anställda varslats länsvis, i Kronoberg, Kalmar, Skåne (utom Malmö), Blekinge, Halland och Västra Götaland.
– Vi har ingen helhetsbild klar ännu. Upphandlingen är inte avslutad och förhandlingar pågår med facket, säger Hjalmar Brage.