Idag har Arbetsgivarverket och facken på den statliga sidan bytt yrkanden med varandra. Centrala frågor för Seko och de övriga facken är lönesättning på sakliga grunder, jämställdhet, ledarskap, inflytande och att det lokala partsarbetet måste fungera bättre.
Om det inte går att komma överens om lönerna lokalt ska det finnas ett lägsta löneutrymme. Löneutvecklingen ska vara likvärdig med privat, konkurrensutsatt industri.
Arbetsgivarverkets yrkanden innebär försämringar i pensionsavtalet, försämringar i trygghetsavtalet och ett avtal helt utan fastställda löneökningar.
Förhandlingarna på det statliga området kommer igång under hösten.