– Det här är ett verkligt lågbudgetprojekt, säger Lars Bergman, chef för planeringsenheten på Kriminalvårdsstyrelsen, och räknar med att spara 50 miljoner kronor.
   Kolmårdssjukhuset hyrs i fem år och öppnar efter sommaren. De intagna delas in i arbetslag som får ansvar för tvätt, städning, matlagning, fastighetsskötsel, gallring av skog och fritidsverksamheter. För att man ska klara bevakningen får samtliga intagna elektronisk fotboja.
   – Det är bra att vi snabbt får fram lösningar som kan hjälpa till att förbättra ekonomin. Sedan finns det mycket kvar i förslaget att diskutera, säger Roal Nilssen, ombudsman på Seko.
   Gamla sjukhus som nya fängelser räcker inte om kriminalvården ska nå sitt sparbeting, med ett mål på cirka 500 miljoner kronor i årliga besparingar. Bara under 2004 ska man spara 200 miljoner kronor.