LOs råd för avtalsfrågor har idag behandlat ett gemensamt underlag till förbundsmeddelande, se nedan.