– Det florerar så många missförstånd i frågan om jobbavdrag för sjöfolk. En del tror att sjöfolk är skattebefriade, på grund av den nettolönemodell som sjöfartsstödet utgör. En del blandar ihop våra sjöskatteavdrag med jobbavdrag. Och en del blandar till och med in den uppskjutna tonnagebeskattningen i frågan, säger Kenny Reinhold som är ordförande för Seko sjöfolk.
Som det är nu har sjöfolket inte fått ta del av den utlovade kompensation för politiska beslut som jobbavdraget skulle utgöra.
Branschens representanter hoppas nu kunna informera skatteutskottet om sakförhållandena, för att åstadkomma en lösning på jobbavdragsfrågan.
Från Seko deltar Kenny Reinhold tillsammans med Hans Lindqvist från förbundsstyrelsen och Jonas Forslind, som är suppleant i förbundsstyrelsen.