– Vi har lite olika idéer om hur Sjöfartsverket ska bedriva utvecklingsarbetet. Min syn är mer myndighetsorienterad. Istället för att förmörka det arbetet för varandra är vi överens om att skiljas åt, säger Sjöfartsverkets generaldirektör Jan-Olof Selén.
Balder Hansson har varit chef över den största enheten inom Sjöfartsverket, som har ansvar för lotsning och båtmän, farleder och sjökartor. Nu tar Ulf Dyberg över som tillförordnad chef.
– Hans avgång var inte helt oväntad. I företagsfacket har vi också haft samarbetssvårigheter med Balder Hansson, samverkan med facket har fungerat väldigt dåligt centralt inom produktionsavdelningen, säger företagsfackets ordförande Göte Karlsson.

anita.fors@seko.se