– Enligt min uppfattning är det inget som tyder på att kriminalvårdarna begått något tjänstefel eller brottslig handling men samtidigt är det bra att åklagaren prövar ärendet, säger Roal Nilssen, ombudsman på Seko. Han tillägger:
– Jag tycker det är bra för alla inblandade att en utomstående instans prövar ärendet.