Enligt Konkurrensverket ska SJ följa LUF (lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster) och de kan därför inte göra direktupphandlingar, istället ska man begära in anbud från flera håll. Från SJs sida anser man sig inte bunden av den lagen, men företagets vd Crister Fritzson, välkomnar utredningen för att få klarhet i vad som gäller.

Det blir nu en uppgift för Förvaltningsrätten i Stockholm att tolka lagen och ta ställning till böteskravet.

Upphandlingarna gäller två städkontrakt som tecknades 2011 och som började gälla i januari 2012. Kontrakten är värda 56 respektive 60 miljoner kronor.

När SJ tog tillbaka städningen av X2 och loktåg i Göteborg, Malmö och Stockholm så gjorde man en direktupphandling av verksamheten på övriga orter i landet. Miljöteamet och Sodexo fick dela på kakan. Den stora förloraren var ISS Trafficare som tidigare skötte större delen av verksamheten. Även de anställda blev i många fall förlorare på grund av uppsägningar och sämre anställningsvillkor.