SJ har en tid samlat information om de callcenter-anställdas telefonvanor: vilka de ringer, hur långa samtalen är och mellan vilka tider varje anställd sitter vid telefonen.
– Vissa delar går att acceptera, men sammantaget blir det för mycket kontroll, säger Palle Rosén på Seko SJ. Vad är till exempel syftet med att mäta de anställdas fikaraster?
Datainspektionen motiverar beslutet med att insamlingen strider emot personuppgiftslagen. SJ tänker nu låta länsrätten pröva frågan.