Gruppen går under namnet Stockholmståg och där ingår även ISS som vann stationstjänsten.
Stockholmståg hade lämnat det dyraste, och enligt SL det bästa anbudet. Lokförarnas klubbordförande Peter Blomqvist är nöjd och säger att man fått en järnvägskunnig entreprenör