Utöver kraven på bättre fysiskt skydd vill Sis att reglerna för permissioner ska stramas åt. Bakgrunden är ett antal våldsamma rymningar som genomfördes från ungdomshemmen ifjol.
Ulla Thörnqvist är samordnare för Sekoklubbarna på Sis. Även om hon är positiv till att säkerheten skärps är hon orolig för att de nya kamerorna kommer att användas för att bevaka personalen.
– Det vore bättre att satsa på personal än på kameror, säger hon. Idag är många anstalter underbemannade. Det gör det svårt för oss som jobbar där att bevaka ungdomarna på samma sätt.
Många av de åtgärder som nu föreslås har redan införts på Sundbo, det ungdomshem utanför Fagersta som drabbades av ett par av de mest uppmärksammade rymningarna under fjolåret. Bland annat har man rest ett högt stängsel runt hela anläggningen.
Stefan Westling, som är skyddsombud på hemmet, är kluven till förändringen.
– När det blir svårare att rymma blir det också farligare för oss som jobbar här. Tidigare satte de kniven mot strupen och tvingade oss att öppna dörren. Nu kommer de istället att släpa oss fyrtio meter över gården bort till stängslet och sedan tvinga oss att låsa upp. Det gör att det helt enkelt blir mer som kan gå snett.
Samtidigt menar han att stängslet gör att ungdomarna kommer att kunna vara ute på gården mer än innan.
– I fjol kunde vi inte vara ute och spela fotboll med ungdomarna. Det kommer vi att kunna i år. Kanske kan det bidra till att ungdomarna blir mer harmoniska och att rymningarna på så sätt minskar.