Bland annat har SEKO har haft möte med företrädare för Silja/Tallink där det ställdes ett antal krav: