Förbundsstyrelserna i Seko, Elektrikerförbundet, Fastighets, Byggnads, Målarna och Transport har sagt ja till en idéskiss som i sin tur ska ligga till grund för en gemensam utredning om hur samarbetet ska se ut.
Utredningen ska vara klar i juni 2009.
– Vi ska även ha extern expertis med i utredningen. Vem det blir är inte klart, men det bör vara någon med erfarenhet av organisationsfrågor, säger Seko:s vice förbundsordförande Tomas Abrahamsson.
Tanken är inte att förbunden ska slås samman. Istället ska organisationerna samarbeta kring exempelvis kollektivavtalsfrågor.
Idéskissen talar om ett samverkansråd där förbunden ska fatta gemensamma beslut.