200 ombud från hela landet samlas i dag till Sekos årsmöte som hålls i Sollentuna. Medlemsavgiften, inkomstförsäkringen och ”Vision 2010” står på dagordningen.
På drygt ett år har Seko tappat närmare 10.000 aktiva medlemmar, främst till följd av den förhöjda avgift till a-kassan som regeringen införde den 1 januari 2007. Det tvingar facket att se över verksamheten.
Ombuden ska i dag ta ställning till hur stor medlemsavgiften ska bli framöver. De ska också ta ställning till om det ska bli en fortsättning på den inkomstförsäkring som Seko införde förra året, för de medlemmar som slår i inkomsttaket i arbetslöshetsförsäkringen.
De 200 ombuden ska också diskutera hur Seko ska möta de utmaningar facket står inför, med utgångspunkt från förbundsstyrelsens förslag i programmet ”Vision 2010”.