Avgiften blir ännu högre, 362 kronor per månad, om man bara är medlem i a-kassan och inte i förbundet.
A-kassan kommer att ha en extrastämma den 14 november för att ta ställning till den nya avgiften. Eftersom det ännu är oklart vad regeringens slutgiltiga förslag kommer att vara, vet man ännu inte exakt vilka avgifter stämman kan ta ställning till.
Sekos a-kassas beräkningar skiljer sig lite från Arbetslöshetskassornas samorganisations, SO:s, tidigare beräkning.