– Det är med viss förvåning vi har konstaterat att vi inte fått något svar på vårt kravbrev. Nu kräver vi att de betalar senast den 12 september, annars kommer vi att gå vidare, säger Melker Ödebrink som är kassachef för Sekos a-kassa.
Hur a-kassan ska gå vidare vill han inte precisera i dag.
Det var i mitten av juni som a-kassan skickade ut sitt kravbrev. 980.000 kronor plus ränta, vilket motsvarar de förhöjda egenavgifterna för de 4.000 medlemmar som förra året lämnade a-kassan genom att sluta betala medlemsavgiften som a-kassan fakturerats.
Några pengar har a-kassan inte sett röken av. Men inte heller några invändningar mot kravet.
– Det hela är mycket märkligt. Vi räknade med att de skulle svara inom rimlig tid. Men det har varit helt tyst.
Kravet till Iaf grundar sig på att a-kassans intäkter nästan uteslutande utgörs av medlemsavgifter. Enligt Sekos juridiska ombud finns det inte stöd i lagstiftningen för att belasta övriga medlemmar med vare sig en extra höjning eller extra uttaxering av medlemsavgifter för att täcka inkomstbortfallet. En a-kassa får inte heller lov att höja medlemsavgiften utan godkännande från Iaf.