Det säger Sekos förbundsordförande Janne Rudén med anledning av gisslandramat på Mariefredsanstalten.
För att få en uppfattning om hur allvarligt läget verkligen är kommer Seko att begära in uppgifter från alla skyddsombud på de slutna anstalter om hur säkerhetsarbetet sköts av anstaltsledningarna.