Dessutom ska de statligt ägda företagen bli drivkrafter i tillväxten genom statlig styrning. Därför ska socialdemokraterna hitta former för ägarpolitiken så det understöds.
Upphovet till de två besluten under lördagen från den pågående socialdemokratiska tillväxtkongressen är Eva Lena Jansson, Seko-medlem från Örebro.
Kenneth Persson från Dalarna fick med tillägget att miljövänliga transporter förutsätter en helhetssyn där de olika transportslagen utnyttjas effektivt. Järnvägs- och sjötransporter har betydande utvecklingsmöjligheter inom såväl gods- som persontransporter.
Vattenfalls roll och framtid var upp redan under fredagen och nu beslutade kongressen att Vattenfall ska vara en viktig del i utvecklingen och att det ska förse svenska företag med EU:s lägsta energipriser.