-Vi tar fajten och det känns jättebra. Nu får alla vara med i konflikten och visa vad de tycker, det stämmer med förväntningarna hos medlemmarna, säger Sekos klubbordförande på Öresundståg Jens Kvist Christensen.

Seko har i dagsläget 330 medlemmar på Öresundståg, som trafikerar Malmö-Göteborg, Malmö-Kalmar respektive Karlskrona. Antalet medlemmar har ökat under våren och trycket för att bli medlem har varit stort, enligt Jens Kvist Christensen. Totalt arbetar cirka 500 på Veolia Öresundståg.

-Vi ser alla nya medlemmar som ett tecken på att vi gör rätt som tar strid för rätten till heltid och fast jobb, säger han. Seko har lagt fram flera förslag till lösningar men arbetsgivaren har sagt nej.

Lars-Åke Björklund är Sekos kontaktperson på Snälltåget, där cirka 15 Sekomedlemmar berörs av strejkvarslet. Snälltåget trafikerar sträckan Malmö Stockholm med två avgångar per dag år vardera hållet.

-Det här behövs. Det går inte att fortsätta som de gör nu, Veolia bryr sig bara om ekonomin, inte om medarbetarna. De förstår inte att lojala medarbetare förutsätter goda villkor. Istället tar de in mängder av timanställda, säger han-

Lars-Åke Björklund säger också att en EU-anpassning av visstidsreglerna i Sverige skulle hjälpa Seko att få en reglering av anställningsförhållandena.

-Det skulle underlätta för oss att få en ändring i branschavtalet, säger han.

Öresundståg trafikerar Malmö-Göteborg, Malmö-Kalmar respektive Karlskrona.

Sekos varsel omfattar också övertidsblockad och mertidsblockad för samtliga Sekos medlemmar på Veolia Transport Sverige. Nyanställnings- och inhyrningsblockad gäller på hela Veolia Transport.

I och med varslet sätts samtliga arbetsuppgifter i blockad på Snälltåget och Öresundståg, vilket betyder att ingen får utföra de arbetsuppgifter som de strejkande utför.

Seko sa upp spårtrafikavtalet som enda fackförbund den 15 maj. ST och Sacoförbundet TJ valde att inte säga upp avtalet. Förbunden har haft gemensamma förhandlingar om ett nytt branschavtal sedan 2013.

Bakgrunden till den uppseglande konflikten är Veolias försök att omvandla två tredjedelar av tågvärdarnas och hälften av lokförarnas heltider till deltidstjänster. De förslag till kompromisslösningar som Seko lagt fram har arbetsgivarna avvisat.

Förhandlingar om organisationen på Öresundståg är inplanerade till den 26 och 27 maj.